09125474058

پروژه ها

جابجایی دو عدد ترانس ۶۳/۲۰ در پست آستانه و لشت نشاء به همراه تست و راه اندازی
تست و راه اندازی پست ۶۳/۶.۶kVپست حاجیلر ورزقان(شرکت فولمن -مس سونگون)
تست و راه اندازی پست ۴۰۰/۲۳۰KV نیروگاه سبلان
عملیات اجرایی الکتریکی،نصب،تست و راه اندازی پست ۶۳/۲۰kV جانبازان رشت
رفع نواقص پست ۴۰۰kV ورامین (برق منطقه ای تهران)
آماده سازی سیگنالها و آلارم های پست روشنایی جهت ارسال به پست جدید ۲۳۰/۱۳۲/۲۰kV در مرکز شهر تبریز
تعمیر و نگهداری پست های برق منطقه ای گیلان
عملیات اجرایی برکناری ترانس سوم پست kV20/63
نصب، تست، راه اندازی و توسعه بخش kV 132 پست kV 63/132/230
عملیات تکمیلی افزایش ظرفیت پستهای kV20/63
تعمیر، نگهداری و روتین تست بخش DCS سه پست برق منطقه ای گیلان
نفوت صومعه سرا 2
نفوت صومعه سرا 1
پست جانبازان رشت